Alicja Żebrowska studiowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w 1981 roku. W latach 1990–1992 studiowała w Wyższej Szkole Sztuk Stosowanych w Wiedniu na Wydziale Rzeźby. Od 1996 roku należy do Fortu Sztuki. W latach 1993–1995 była związana z Galerią Zderzak.  http://oneoni.pl